Privacy

Wanneer je Compliment.nl bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens die wij gebruiken om jou zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Je privacy wordt gerespecteerd en wij behandelen al je persoonsgegevens vertrouwelijk. Op deze pagina wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen en hoe je deze kunt aanpassen, en wat je rechten zijn.

Alle gegevens welke wij verzamelen, gebruken wij uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en alleen na toestemming van de bezoeker. Dat kan o.a. zijn om het op maat leveren van redactionele en commerciële informatie aan bezoekers en om reserveringen die zijn geplaatst via de website zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wanneer noodzakelijk kunnen wij gegevens aan derden verstrekken wanneer het noodzakelijk is om werkzaamheden voor Compliment.nl te verrichten, dan wel wanneer wij ingevolge de wet/regelgeving daartoe worden verplicht of wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. De informatie die je aan ons geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Gegevens

Doel

Naam, voornaam, aanhef

Voor de juiste aanhef in de nieuwsbrief en andere (digitale) communicatie.

Adres & postcode

Voor aflevering op het juiste adres bij bestellingen en/of winkelbestellingen.

Telefoonnummer

Voor eventuele telefonische communicatie of bevestigingen bij online bestellingen en de levertijd.

 

 

E-mailadres

Voor het versturen van nieuwsbrieven.

Wachtwoord

Voor het aanmaken en beveiligen van jouw

account.

Alleen voor bedrijven:

Uw bedrijfsnaam, BTW-nummer en KvK-nummer. Ten behoeve van zakelijke facturen.


Cookies
Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en je gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of artikelen, worden via onze site zogenaamde cookies op je computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een site naar je computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we een gebruikersprofiel van je maken en ervoor zorgen dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, en dat er gepersonaliseerde content aan je kan worden getoond. De domeinnamen van de webserver die de cookies doorgeeft zijn compliment.nl. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. 

Hoe beveiligen wij informatie over jou?
Wij zorgen voor fysieke, elektronische en juridische beheerprocedures om de vertrouwelijkheid van je persoonlijke informatie te beschermen, onder andere door:

  • Het beveiligen van alle financiële transacties gedaan via deze website met HTTPS-encryptie;
  • Het verzorgen van verschillende andere technische beveiligingsmethodes ter bescherming van verzamelde gegevens;
  • Alleen aan medewerkers die vanuit hun functie toegang tot de gegevens nodig hebben, toegang te verschaffen tot je persoonlijke informatie;
  • Alleen samen te werken met derden die waarborgen dat zij al hun computerhardware en processen adequaat beveiligen en  die ervoor in staan dat je gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je jouw gegevens aan Compliment hebt verstrekt;

Welke keuzes heb ik met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke informatie?
Je kunt kiezen om:

  • Je persoonlijke informatie te updaten of corrigeren;
  • Je af te melden van het ontvangen van e-mails op je e-mailadres;
  •  Je account uit te schakelen om toekomstige aankopen via je account te voorkomen;
  •  Cookies bij het bezoeken van Compliment.nl uit te schakelen;
  •  Je profiel te laten verwijderen door Compliment.nl.

Vragen of opmerkingen over ons privacy-beleid?
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Ook bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om gegevens die wij van hen bijhouden te verwijderen. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of verwijderen, gelieve contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via het onderstaande vermelde adres.

Hoe neem je contact met ons op?
Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, vragen hebt over het verzamelen van persoonsgegevens of het gebruik van cookies op de website Compliment.nl, dan kun je contact met ons opnemen:
 

Bedrijfsnaam

Compliment.nl BV

KvK-nummer

66290082

BTW-nummer

NL8564.82.262.B.01

Per e-mail

Klik hier voor onze contactpagina

Per telefoon

085-065 5746

Per brief

Edisonstraat 14, 8801 PN te Franeker

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan door Compliment.nl worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website.