Klachten en retouneren

Retourneren is eenvoudig, 1) stuur het pakket met pakbon retour naar onderstaand adres  2) stuur een mail naar service@compliment.nl. Vermeld daarin het ordernummer + reden van retour. 3) zodra wij het pakket binnen hebben gekregen gaan wij over tot terugbetaling.

Alle kosten worden vergoed behalve de kosten die u maakt voor het retourneren.

Heeft u een klacht over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft? Dan vragen wij vriendelijk dit door te geven via de e-mail, regulier post en/of telefonisch. Onze medewerkers zullen uw klacht in behandeling nemen en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Onze gegevens:
Compliment.nl
Edisonstraat 14
8801 PN Franeker

Telefoonnummer: 085 065 5746
E-mailadres: service@compliment.nl

Retouren

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 • Compliment hanteert een retourtermijn van 14 dagen herroepingsrecht.
 • Binnen het retourneren is indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking, onbeschadigd en onbevuild.
 • Retouren dienen compleet te zijn. Als blijkt dat er onderdelen ontbreken wordt uw retour niet in behandeling genomen.
 • De pakbon moet altijd mee gestuurd worden anders wordt uw retour niet in behandeling genomen. U kunt hier het retourformulier downloaden.
 • U kunt aangeven via service@compliment aangeven of u een vervangend product wenst.
 • Wanneer u een verkeerd artikel of een artikel met een fout heeft ontvangen moet deze altijd terug. Alle retourkosten zijn voor ons als winkelier.
 • U kunt schade aan ontvangen artikelen binnen 48 uur na ontvangst van uw bestelling melden via e-mail of telefoon.
 • Het is niet toegestaan artikelen na de retourtermijn, tenzij het een garantie betreft

Retour binnen of buiten garantieperiode

 • Wilt u een defect artikel retourneren op basis van een gegronde reden, dan zijn alle kosten binnen de garantietermijn voor ons, wel vragen wij eerst contact met ons op te nemen via service@compliment.nl of 085 065 5746 voor indicaties.
 • Wilt u een defect buiten de garantieperiode retourneren? Dan is het mogelijk dat een deel of alle kosten door worden berekend naar u, wel vragen wij eerst contact met ons op te nemen via service@compliment.nl of 085 065 5746 voor indicaties.

Waar kan ik de artikelen heen retouren?

Compliment.nl
t.a.v. Retouren
Edisonstraat 14
8801 PN Franeker

Crediteringstermijn & verwerkingstijd

 • Na het verwerken van uw retour zult u geïnformeerd worden over de status en verdere gang van zaken.
 • De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument
 • Bij een retour binnen 14 dagen het gehele bedrag inclusief de verzendkosten teruggestort.

Facturen 

Het is niet mogelijk om uw adresgegevens te wijzigen op een bestaande factuur.
Zakelijke klanten ontvangen bij bestelling geen factuur maar een pakbon. Een factuur is later opvraagbaar via service@compliment.nl

Wat zien wij als een gegronde klacht?

Deze is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

 • Beschadiging door opzet of door nalatigheid
 • Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
 • Normale slijtage
 • Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing